20.00:00:00

până la următorul serviciu

Afirmaţie doctrinară

1. Biserica Creştină Harul este o organizaţie non-profit, non-denominaţională care ţine sus standardele de viaţă şi valorile divine ale Cuvântului lui Dumnezeu. Noi credem în inerenţa, infaibilitatea, inspiraţia verbală şi plenară a Bibliei, Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Biblia este autoritatea noastră finală şi absolută şi norma noastră pentru a trăi o viaţă sfântă.

2. Noi credem în Dumnezeu, Tatăl nostru, perfect în sfinţenie, infinit în înţelepciune, nemăsurat în putere. Noi ne bucurăm că în dragostea Lui extravagantă, El salvează din păcat şi pierzare pe toţi aceia care vin la El prin Isus Christos, Fiul lui preaiubit. Dumnezeu se implică în treburile oamenilor, îngrijindu-se de nevoile noastre şi răspunzând rugăciunilor noastre.

3. Noi credem în Domnul Isus Christos, sigurul Fiu preaiubit al Tatălui, născut din fecioară şi prin Duhul Sfânt, fără păcat în viaţa Lui perfectă de ascultare, care s-a jertfit (sacrificat) şi a murit pe cruce după planul lui Dumnezeu, pentru păcatele întregii lumi. Noi credem în învierea lui trupească, înălţarea lui la Cer, mijlocirea lui ca Mare Preot pentru poporul lui răscumpărat, şi reîntoarcerea lui pe Pământ aşa cum a promis. Noi credem în Dumnezeirea (divinitatea) lui şi anume că El a existat înainte de Betlehem.

4. Noi credem în Duhul sfânt care a venit de la Tatăl, trimis de Domnul Isus în ziua de Pentecost ca să convingă lumea de păcat, neprihănire, judecată, şi să regenereze, sanctifice, sigileze, mângâie şi să păstreze pentru todeauna pe aceia care se pocăiesc de păcatele lor şi cred în Domnul Isus Christos.

5. Noi credem că toţi oamenii sunt păcătoşi prin natură, alegere şi practică dar că “Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentruca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa eternă (Ioan 3:16)”. Noi credem că aceia care primesc pe Christos ca pe Domnul şi Mântuitorul lor personal sunt mântuiţi pentru eternitate în prezenţa lui Dumnezeu şi că aceia care îl resping pe Christos ca Domn şi Mântuitor vor fi separaţi de Dumnezeu pentru eternitate (Apoc.20:15).

6. Noi credem că biserica locală este compusă din credincioşi născuţi din nou, uniţi voluntar împreună pentru închinarea Domnului, părtăşia fraţilor şi proclamarea evangheliei Domnului Isus în toată lumea.

7. Noi credem în practicarea botezului, cinei Domnului, învăţătura apostolilor, legătura frăţească (koinonia) şi rugăciuni ca sacramente ale bisericii.