20.00:00:00

până la următorul serviciu

Despre noi

Tudor şi Viorica GrădinaruLa Biserica Creştină Harul noi credem din toată inima că astăzi biserica – Trupul lui Christos este rănit, sângerează şi are nevoie de vindecare, de trezire spirituală. În acelaşi timp lumea are nevoie disperată să vadă diferenţa dintre un credincios şi un necredincios, diferenţă manifestată prin: mentalitate, atitudine, credinţă, purtare, practică, stil de viaţă.

Oamenii s-au săturat de ipocrizie, forme goale, ritualuri reci, tradiţie omenească, etică socială şi culturală, standarde duble de viaţă, valori greşite, modă şi normă lumească. Lumea are nevoie stridentă şi vrea să vadă viaţa divină a Domnului Isus Christos trăită în oricine afirmă că este creştin.

În acest mediu de circumstanţe, noi credem că Biserica Creştină Harul este:

 • nevoia lumii (Ioan 12:21)
 • aşteptarea naturii (Rom. 8:19)
 • dorinţa Domnului Isus (Ioan 13:34-35)

Noi dorim să aprindem lumea pierdută, cu focul dragostei pasionate a lui Christos. În felul acesta vrem să ajutăm pe omeni să rupă lanţurile robiei păcatului şi eliberaţi să fie liberi prin puterea lui Dumnezeu. De aceea noi ne adunăm pentru închinare şi edificare şi ne răspândim pentru evanghelizare, orice creştin(ă) fiind un misionar în sfera lui/ei de activitate.

Marea Poruncă (Mat.22:37-39) şi Marea Trimitere (Mat.28:19-20) sunt priorităţile de vârf ale bisericii noastre. Noi credem în puterea Duhului Sfânt lucrând, convingând şi câştigând păcătoşii pierduţi pentru Domnul Isus, schimbând vieţile lor.

În acest fel noi vrem să vedem gloria lui Dumnezeu şi să grăbim venirea Domnului Isus Christos pentru a stabili Împărăţia lui Dumnezeu.

Noi suntem un grup local de credincioşi care ne încredem numai în Domnul Isus Christos pentru salvare, sanctificare, şi glorificare.

Noi suntem o organizaţie non-profit, non-denominaţională, independentă.

Noi operăm şi funcţionăm în numele lui Dumnezeu, în spiritul dragostei şi unităţii aducând pe oameni la Domnul Isus, şi ajutându-i apoi să crească să se maturizeze în El.

În timp ce Domnul Isus este Capul nostru şi Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea noastră finală, noi suntem mădulare unii altora, responsabili ca să trăim o viaţă sfântă şi curată.

3 lucruri de bază:
 1. Realitate – Ce este acum Biserica Creştină Harul
 2. Viziune – Ce vom fi în viitor
 3. Misiune – Calea să ajungem acolo

Metodele noastre

 1. Operaţia Andrei (Ioan 1:41-42)

  “L-a găsit pe fratele lui Simon Petru şi l-a adus la Christos”

 2. Operaţia Samaria (Ioan 4:29,39,42)

  “Mărturisire personală”

 3. Operaţia Filip (Fapte 8:5,35)

  “El a predicat pe Christos”

 4. Operaţia Gadara (Marcu 5:19)

  “Du-te acasă la ai tăi şi spune-le ce ţi-a făcut Domnul”

 5. Operaţia Spiritul de echipă

  “Efort colectiv la evenimente speciale organizate de biserica noastră”

Scopul nostru

Biserica Creştină Harul există pentru:

 1. Dumnezeu – să I se închine
 2. Fraţi – să-i edifice (zidească)
 3. Lumea pierdută - s-o evanghelizeze

Noi trăim în 3 dimensiuni:

 1. În sus către Dumnezeu
 2. În interior către fraţi
 3. În afară către lumea pierdută

De aceea scopul nostru este de a-L glorifica pe Dumnezeu proclamând evanghelia Domnului Isus Christos, evanghelizând lumea, edificând credincioşii, echipând lideri spirituali, plantând biserici.

Priorităţile noastre

 1. Dumnezeu
 2. Fraţi
 3. Lumea pierdută

Aşa cum focul este întreţinut de oxigen, tot aşa biserica există prin misiune.

Acesta este motivul pentru care multe biserici mor astăzi, pentrucă nu au inimă pentru misiune, să slaveze pe cei pierduţi în păcat.

Ca să supravieţuim noi trebuie să punem misiunea la inima bisericii. Misiunea nu este numai un simplu departament în biserică.

Noi trebuie să predăm evanghelia la a doua generaţie: copiilor noştri, copiilor lor.

Orice creştin este un misionar şi un evanghelist.

Prin urmare, misiunea noastră este să aducem păcătoşii la crucea Domnului Isus (evanghelizare), să-i creştem spre maturitate spirituală în Christos (ucenicizare), să-i echipăm şi să-i instruim pentru a fi capabili să se reproducă (slujire).

Obiectivul nostru

Ţinta noastră este să evanghelizăm pe aceia care nu au auzit evanghelia Domnului Isus, aceia care sunt neglijaţi de alţii dar preţioşi în ochii lui Dumnezeu.

No suntem interesaţi în oameni: bărbaţi şi femei care au căzut în păcat, sunt în robie spirituală şi au nevoie de salvare.

“Duceţi-vă la drumuri şi la garduri pe cei ce-i găsiţi chemaţi-i la nunta mea (Mat.22:9)”

Dumnezeu iubeşte pe păcătoşi şi vrea să populeze Cerul cu ei (Evrei 2:10).

Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi şi să vină la cunoştinţa adevărului (1 Tim. 2:4).

Produsul nostru final la Biserica Creştină Harul este un ucenic spiritual, matur în Christos, echipat, antrenat, capabil să se reproducă, multiplice (Col.1:28-29).

Pentru aceasta noi urmărim calitatea şi cantitatea deopotrivă.

Principiile noastre de viaţă

Pentruca viaţa să curgă din Cap (Domnul Isus) la trup (biserica), noi avem 3 principii vitale:

 • Unitate în doctrină
 • Diveritate în slujbe
 • Unanimitate în decizii